Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục

Mặc dù vốn đầu tư nước ngoài, chỉ số duy nhất của nền kinh tế Việt Nam giảm sút nhưng nhìn chung các chỉ số cho thấy, kinh tế nước ta đang có dấu hiệu hồi phục.

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, 5 tháng đầu năm nay, vốn đăng ký mới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đạt 3,67 tỷ USD, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi vốn thực hiện vẫn đạt xấp xỉ bằng năm ngoái. Nhưng vốn đầu tư nước ngoài, có thể xem là chỉ số duy nhất của nền kinh tế Việt Nam giảm sút. Nhìn về đại thể và toàn cục các chỉ số cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục 

5 tháng đầu năm nay, nền kinh tế Việt Nam được ghi nhận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 so với tháng 12 năm ngoái, tăng 1,08%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu khoảng 1,65 tỷ USD; thu chi ngân sách Nhà nước đều có bước chuyển biến.

Đây là những kết quả có được sau nhiều năm thực hiện các biện pháp kiên định của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 

Theo VTV